Hvor meget får man i kontanthjælp over 30?

Kontanthjælp, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 981 af 23. september 2019)

Kontanthjælp Lovhenvisning Sats
Fyldt 30 år, forsørger børn § 25, stk. 2, nr. 1 15.547 kr. pr. md.
Fyldt 30 år, andre § 25, stk. 2, nr. 2 11.698 kr. pr. md.
Enlige forsørgere under 30 år § 25, stk. 3, nr. 1 14.860 kr. pr. md.

Hvor meget får jeg udbetalt i kontanthjælp efter skat?

Under kontanthjælpsloftet og med det midlertidige børnetilskud får en enlig forsørger på kontanthjælp med 2 børn udbetalt 20.600 kr. om måneden i offentlige ydelser efter skat i 2021, heraf 1.900 kr. i midlertidigt børnetilskud. Et par på kontanthjælp med 3 børn får udbetalt 26.700 k

Hvad får man i kontanthjælp over 25?

5.222 kr. Særlig støtte 343 kr. Boligstøtte 3.540 kr. En enlig med 2 børn får kontanthjælp på 14.993 kr., særlig støtte på 343 kr.

Hvad er kontanthjælpen 2021?

Satserne gælder fra 1. januar 2021 , medmindre andet er anført.
...
Udvalgte satser.

Kontanthjælp Sats
Under 30 år, psykisk syg, udeboende 11.698 kr. pr. md.
25-29 år, udeboende 7.541 kr. pr. md.
25-29 år, hjemmeboende 3.639 kr. pr. md.
Under 25 år, udeboende 7.541 kr. pr. md.

Hvad skal modregnes i kontanthjælp?

Kontanthjælp er en ydelse man får hvis man ikke har andre muligheder for forsørgelse. Det betyder også, at så snart en borger på kontanthjælp har en lønindtægt bliver den modregnet i kontanthjælpen . Det er dog ikke det hele, der modregnes . Der er en række forhold så som civilstand, ægtefælles arbejde, osv.

Hvordan beskattes kontanthjælp?

Kontanthjælp er en hjælp til forsørgelse, der bliver udbetalt af det offentlige. Se lov om aktiv socialpolitik § 25. Kontanthjælp er skattepligtig indkomst.

Hvad får man i kontanthjælp under 25 efter skat?

Kontanthjælp, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 981 af 23. september 2019)

Kontanthjælp Lovhenvisning Sats
Under 25 år, udeboende § 25 , stk. 3, nr. 8 7.541 kr. pr. md.
Under 25 år, hjemmeboende § 25 , stk. 3, nr. 9 3.639 kr. pr. md.
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg § 25 , stk. 4 15.547 kr. pr. md.

Hvor meget er kontanthjælp 2021?

Udvalgte satser

Kontanthjælp Sats
Fyldt 30 år, forsørger børn 15.547 kr. pr. md.
Fyldt 30 år, andre 11.698 kr. pr. md.
Enlige forsørgere under 30 år 14.860 kr. pr. md.
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud 10.396 kr. pr. md.

Hvor meget får du i særlig støtte pr måned?

Særlig støtte 445 kr. Boligstøtte 3.515 kr. En enlig med 2 børn får kontanthjælp* på 14.575 kr., særlig støtte på 445 kr. og boligstøtte på 3.515 kr.

Hvor meget er mit kontanthjælpsloft på?

Kontakt din kommune, hvis du vil vide mere. Samlet støtte efter kontanthjælpsloft 14.993 kr. Samlet indtægt efter kontanthjælpsloft med deltidsarbejde 16.435 kr. Løn fra arbejde* 3.120 kr.

Hvad får man i kontanthjælp om måneden?

Under kontanthjælpsloftet og med det midlertidige børnetilskud får en enlig forsørger på kontanthjælp med 2 børn udbetalt 20.600 kr. om måneden i offentlige ydelser efter skat i 2021, heraf 1.900 kr. i midlertidigt børnetilskud. Et par på kontanthjælp med 3 børn får udbetalt 26.700 kr.

Hvor meget får man i uddannelsesstøtte?

Hvor meget kan jeg modtage i uddannelseshjælp?

Hvis du er uddannelsesparat og: Beløb før skat (2022)
25-29 år og hjemmeboende 2.766 kr.
25-29 år og udeboende 6.420 kr.
Forsørger med eget barn i hjemmet uden ret til børnetilskud 8.986 kr.
Enlig forsørger 12.840 kr.

Hvor mange er på kontanthjælp i Danmark 2021?

Det drejer sig blandt andet om 1,1 mio. folkepensionister, 317.000 SU-modtagere, 157.000 personer på dagpenge og kontanthjælp , 223.000 førtidspensionister samt 35.000 personer på efterløn, jf.

Hvor meget må man arve på kontanthjælp?

Svar: Såfremt man arver en større sum penge, skal man som udgangspunkt leve af denne formue før man kan få hjælp. Der ses dog bort fra en formue på 10.000 kr. for enlige og 20.000 kr.

Hvad må ikke modregnes i kontanthjælp?

Erstatninger, som du modtager på grund af din arbejdsskade, skal ikke modregnes i din kontanthjælp . Godtgørelse for varigt mén og engangserstatninger vedrørende tab af erhvervsevne bliver ikke betragtet som formue, når du søger om kontanthjælp .

Hvad bliver modregnes i kontanthjælp?

Indtægter skal som udgangspunkt trækkes fra i kontanthjælp , uddannelseshjælp og integrationsydelse. Kommunen skal konkret vurdere, om beløb, der indgår på en borgers konto er formue eller indtægter, og om der skal ske fradrag i hjælpen.

Hvordan beregnes supplerende kontanthjælp?

Som udgangspunkt vil indtægten blive trukket fra din kontanthjælp krone for krone. Dog bliver der set bort fra et vist beløb, hvis din indtægt kommer fra et arbejde. For at få udbetalt supplerende kontanthjælp skal du sende dokumentation for dine indtægter til Ydelseskontoret.

Hvad er satsen for kontanthjælp?

Satserne gælder fra 1.
...
Udvalgte satser .

Kontanthjælp Sats
Fyldt 30 år, andre 11.698 kr. pr. md.
Enlige forsørgere under 30 år 14.860 kr. pr. md.
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud 10.396 kr. pr. md.
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge) 11.698 kr. pr. md.

FAQ-ANS

v0.0.0