Hvor meget må man tjene ved siden af kontanthjælp 2021?

Med et socialt frikort kan du tjene op til 20.000 kr. om året, uden at det bliver modregnet i din offentlige ydelse. Et socialt frikort giver dig i 2021 og 2022 mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit om året oven i din offentlige ydelse, hvis du fx får kontanthjælp , uddannelseshjælp eller førtidspension.

Kan man tjene penge ved siden af kontanthjælp?

Det sociale frikort giver dig mulighed for at tjene penge - uden at du bliver trukket i dine forsørgelsesydelser fx kontanthjælp , førtidspension eller boligsikring. Du kan tjene op til 20.000 kr. skattefrit om året. Du vælger selv hvor meget og hvor ofte, du vil arbejde.

Kan man arbejde når man er på kontanthjælp?

Fordele ved at arbejde mens du er på kontanthjælp :

Det er lettere at få et nyt arbejde , når du er i arbejde . Mulighed for indmeldelse i a-kasse. Mulighed for opsparing af pension – bliv en rigere pensionist! Du kan få befordrings-fradrag i stedet for befordrings-godtgørelse.

Hvordan modregnes løn i kontanthjælp?

Udgangspunktet er, at arbejdsindtægten fratrækkes i kontanthjælpen . For netop at motivere folk til at skaffe sig et arbejde, er der den regel, at man ser bort fra 11.50 kr pr. arbejdstime, før indtægten fratrækkes i hjælpe

Hvad tjener en kontanthjælpsmodtagere?

Under kontanthjælpsloftet og med det midlertidige børnetilskud får en enlig forsørger på kontanthjælp med 2 børn udbetalt 20.600 kr. om måneden i offentlige ydelser efter skat i 2021, heraf 1.900 kr. i midlertidigt børnetilskud. Et par på kontanthjælp med 3 børn får udbetalt 26.700 k

Kan man få kontanthjælp hvis man har et arbejde?

Når du får supplerende kontanthjælp / uddannelseshjælp skal du stadig stå til rådighed for arbejde / uddannelse. Da det blandt andet betyder, at du skal kunne overtage et fuldtidsarbejde med dags varsel, må du ikke have noget opsigelsesvarsel fra dit deltidsarbejde.

Hvad kan modregnes i kontanthjælp?

Udgangspunktet er, at arbejdsindtægten fratrækkes i kontanthjælpen . For netop at motivere folk til at skaffe sig et arbejde, er der den regel, at man ser bort fra 11.50 kr pr. arbejdstime, før indtægten fratrækkes i hjælpen. Spørgsmålet er så, om det er motivation nok.

Hvad bliver modregnes i kontanthjælp?

Indtægter skal som udgangspunkt trækkes fra i kontanthjælp , uddannelseshjælp og integrationsydelse. Kommunen skal konkret vurdere, om beløb, der indgår på en borgers konto er formue eller indtægter, og om der skal ske fradrag i hjælpen.

Hvad må ikke modregnes i kontanthjælp?

Erstatninger, som du modtager på grund af din arbejdsskade, skal ikke modregnes i din kontanthjælp . Godtgørelse for varigt mén og engangserstatninger vedrørende tab af erhvervsevne bliver ikke betragtet som formue, når du søger om kontanthjælp .

Hvordan beregnes supplerende kontanthjælp?

Som udgangspunkt vil indtægten blive trukket fra din kontanthjælp krone for krone. Dog bliver der set bort fra et vist beløb, hvis din indtægt kommer fra et arbejde. For at få udbetalt supplerende kontanthjælp skal du sende dokumentation for dine indtægter til Ydelseskontoret.

FAQ-ANS

v0.0.0