Mihin kuluttajahintaindeksiä käytetään?

Kuluttajahintaindeksi on käytetyin inflaation mittari. Sen avulla pyritään selvittämään, paljonko tietyn kulutusrakenteen mukaisen indeksikorin arvo muuttuu ajassa. Kuluttajahintaindeksiä käytetään muun muassa palkkaneuvotteluissa, kun indeksin avulla pyritään turvaamaan reaaliansioiden kehitys.

Mitä Kuluttajaindeksi kuvaa?

Kuluttajahintaindeksi kuvaa kotitalouksien Suomessa ostamien tavaroiden ja palveluiden hintakehitystä. Kuluttajahintaindeksiä käytetään yleisenä inflaation mittarina. Kuluttajahintaindeksi lasketaan menetelmällä, jossa eri hyödykkeiden hinnat painotetaan yhteen niiden kulutusosuuksilla.

Onko Elinkustannusindeksi sama kuin kuluttajahintaindeksi?

Elinkustannusindeksi - nimitystä on Suomessa käytetty vuoteen 1958 asti nykyisen kuluttajahintaindeksi -nimityksen synonyymina. Elinkustannusindeksi kuvaa samaa asiaa kuin kuluttajahintaindeksi eli kuluttajien tavaroista ja palveluista maksamien hintojen kehitystä.

Paljonko Suomen yleinen hintataso on muuttunut vuodessa?

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli joulukuussa 3,5 prosenttia. Marraskuussa inflaatio oli 3,7 prosenttia. Inflaatiota hidasti muun muassa polttonesteiden hinnannousun taittuminen. Vuoden 2021 keskimääräinen inflaatio oli 2,2 prosenttia.

Paljonko inflaatio on Suomessa?

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli helmikuussa 4,5 prosenttia. Tammikuussa inflaatio oli 4,4 prosenttia. Inflaation lievä nousu johtui muun muassa sähkön hinnan noususta.

Mitä tarkoittaa Kuluttajaindeksi?

Kuluttajahintaindeksi kuvaa kotitalouksien Suomessa ostamien tavaroiden ja palveluiden hintakehitystä. Tietyn kuukauden inflaatio ilmaistaan yleisimmin vuosimuutoksena eli hintojen muutoksena edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta.

Miten inflaatio lasketaan?

Vuotuinen inflaatiovauhti saadaan vertaamalla koko kulutuskorin hintaa tarkastelukuukautena hintaan samana kuukautena vuotta aiemmin. * Eurostat laskee joka kuukausi euroalueen kuluttajahintainflaation.

Miten käytetään Elinkustannusindeksiä?

Elinkustannusindeksiä käytetään siis yleisesti elinkustannusten kehitystä seuraavana tilastollisena mittarina, mutta myös vuokrien muutosperusteena osassa asuntojen vuokrasopimuksia. Elinkustannusindeksinmukaiset vuokrantarkastukset kannattaa siis ottaa huomioon vuokrasopimusta laatiessa.

Mitä Elinkustannusindeksi tarkoittaa?

Elinkustannusindeksi kuvaa samaa asiaa kuin kuluttajahintaindeksi eli kuluttajien tavaroista ja palveluista maksamien hintojen kehitystä. Se kertoo, kuinka paljon tavaroiden ja palvelujen hinnat ovat muuttuneet vertailuajankohtaan nähde

Milloin elinkustannusindeksi julkaistaan?

Elinkustannusindeksi laaditaan kuukausittain ja se julkaistaan tilastokuukautta seuraavan kuun 14. päivänä tai lähimpänä arkipäivän

Mistä löytyy Elinkustannusindeksi?

Miten löydän elinkustannusindeksin ja tarkistan vuokran? Vuokran tarkistamista varten tarvittavat elinkustannusindeksin pisteluvut löytyvät kuluttajahintaindeksin tietokantataulukosta ” Elinkustannusindeksi 1951:10=100”.

Paljonko on Suomen inflaatio?

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli joulukuussa 3,5 prosenttia. Marraskuussa inflaatio oli 3,7 prosenttia. Inflaatiota hidasti muun muassa polttonesteiden hinnannousun taittuminen. Vuoden 2021 keskimääräinen inflaatio oli 2,2 prosentti

Mitä Kuluttajahintaindeksi kuvaa?

Kuvaus. Kuluttajahintaindeksi kuvaa kotitalouksien Suomessa ostamien tavaroiden ja palveluiden hintakehitystä. Kuluttajahintaindeksiä käytetään yleisenä inflaation mittarina. Kuluttajahintaindeksi lasketaan menetelmällä, jossa eri hyödykkeiden hinnat painotetaan yhteen niiden kulutusosuuksilla.

FAQ-ANS

v0.0.0