Miten Alivuokralais sopimus tehdään?

Hyvää vuokratapaa noudattaen myös ali- ja jälleenvuokraamista varten tulee aina tehdä selkeä kirjallinen sopimus. Sopimuksesta tulee selvitä muun muassa molempien osapuolien henkilötiedot, vuokrattava tila – oli se sitten huone kimppakämpästä tai koko asunto – vuokran määrä ja vuokrasuhteen kesto.

Mitä asioita pitää olla hyvin tehdyssä vuokrasopimuksessa?

Erityisen tärkeää on sopia yksiselitteisesti ja selkeästi ainakin seuraavista asioista :

 1. Onko sopimus määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva. ...
 2. Irtisanominen. ...
 3. Vuokrankorotus. ...
 4. Onko tupakointi ja lemmikkieläimet sallittu vai ei. ...
 5. Mitä vuokra sisältää. ...
 6. Miten asuntoa on hoidettava.

Miten Alivuokralaisuus toimii?

Päävuokralainen vastaa aina yksin koko asunnon vuokran maksamisesta asunnon omistajalle, kun taas kukin alivuokralainen maksaa alivuokrasopimuksessa sovittua vuokraa päävuokralaiselle.

Mistä saa vuokrasopimus lomakkeita?

Kiinteistöalan Kustannus Oy:n lomakkeet löytyvät sähköisenä osoitteesta www.sopimuslomake.net. Palvelusta löytyvät niin vuokrasopimukset , alivuokrasopimukset, irtisanomisilmoitukset kuin huoneiston tarkistuslistat. Kaikki lomakkeet ovat alan ammattilaisten laatimia ja hyväksymiä. Lomakkeet saa palvelusta heti käyttöön.

Mitä vuokrasopimukseen on ainakin kirjattava?

Hyvä vuokrasopimus on aina tehty kirjallisesti selkeään ja yksiselitteiseen muotoon.
...
Kiinnitä huomiota ainakin näihin ehtoihin:

 • Sopimuksen kesto.
 • Osapuolet.
 • Vuokrankorotus.
 • Muuttopäivä
 • Kotivakuutus.
 • Vakuus.

Mitä asioita pitää olla vuokrasopimuksessa?

Mitä pitää olla hyvässä vuokrasopimuksessa ?

 1. Osapuolten yhteystiedot. Kirjaa ylös omat ja vuokralaisen tiedot. ...
 2. Vuokrattava kohde. Erittele vuokrattava kohde tarkkaan. ...
 3. Vuokra. Vuokrasopimukseen kuuluu luonnollisesti myös Vuokra ja sen suuruus. ...
 4. Vuokra-aika. ...
 5. Avainten lukumäärä ...
 6. Vakuus. ...
 7. Vuokran korottaminen. ...
 8. Tupakointi ja lemmikit.

Pitääkö vuokrasopimuksessa olla henkilötunnus?

Vaikka mitään pakkoa vuokranantajan henkilötunnuksen kirjaamiseen ei ole, on hyvä muistaa, että myös vuokralaisella on oikeus varmistua vuokranantajan henkilöllisyydestä. Jos vuokralainen siis kysyy henkilötunnustasi, sinun on se myös hänelle annettav

Mitä tehdä jos vuokranantaja huijaa?

Vuokralaisen ilmoittamisvelvollisuus

Vuokralaisen on viipymättä ilmoitettava vuokranantajalle huoneiston vahingoittumisesta tai sellaisesta puutteellisuudesta, jonka korjaamisesta vuokranantaja on vastuussa. Ilmoitus on tehtävä heti, jos korjaus on vahingon suurenemisen estämiseksi suoritettava viipymättä.

Mitä ehtoja vuokrasopimuksessa voidaan vaatia?

Sopimuksen osapuolet voivat sopia huoneiston kunnosta vapaasti. Jos mitään ei ole sovittu, huoneiston on vuokrasuhteen alkaessa oltava sellaisessa kunnossa kuin vuokralainen huoneiston iän, alueen huoneistokannan ja muut paikalliset olosuhteet huomioon ottaen voi kohtuudella vaatia .

Miten Alivuokralais sopimus tehdään?

Hyvää vuokratapaa noudattaen myös ali- ja jälleenvuokraamista varten tulee aina tehdä selkeä kirjallinen sopimus. Sopimuksesta tulee selvitä muun muassa molempien osapuolien henkilötiedot, vuokrattava tila – oli se sitten huone kimppakämpästä tai koko asunto – vuokran määrä ja vuokrasuhteen kest

Mitä tarkoittaa AHVL?

Laissa asuinhuoneiston vuokrauksesta (myöhemmin AHVL ) 51 §:n 1 momentin mukaan, jos toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus irtisanotaan, se päättyy irtisanomisajan kuluttua, jollei toisin sovita taikka tästä tai muusta laista muuta johd

Mitä ottaa huomioon vuokrasopimuksessa?

Vuokrasopimuksessa yksilöidään vuokralainen ja vuokranantaja yhteystietoineen. Yhteystiedoista kannattaa mainita osoitteen lisäksi puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Sopimukseen kannattaa kirjata ne yhteystiedot, joita halutaan käytettävän vuokrasuhteeseen liittyvissä asioissa.

Milloin vuokranantaja voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen?

Vuokranantajan irtisanoessa toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen päävuokrasuhteessa: Alle vuoden kestäneessä vuokrasuhteissa irtisanomisaika on 3 kuukautta. Vähintään vuoden kestäneissä vuokrasuhteissa 6 kuukautta. Irtisanominen on aina annettava kirjallisesti ja todisteellisesti.

FAQ-ANS

v0.0.0