Wat is een ander woord voor gebeurtenis?

gebeurtenis - iets dat gebeurt of is gebeurd. Synoniem met voorval, geval en geschiedenis.

Wat is een ander woord voor imiteren?

Nabootsen = 1) Bootsen 2) Falsificeren 3) imiteren 4) Kopiëren 5) Mimen 6) Mimeren 7) Na-apen 8) Na-aperij 9) Nabakken 10) Nadoen 11) Namaken 12) Navolgen 13) Naäpen 14) Scheren 15) Simuleren 16) Spelen 17) Vervalsen 18) Volgen...

Hoe noem je een belangrijke gebeurtenis?

affaire, besogne, gebeurtenis , geval, issue, kwestie, omstandigheid, zaak. ontwikkeling (zn) : belevenis, evenement, gebeurtenis , verwikkeling, voorval.

Wat is de betekenis van gebeurtenis?

gebeurtenis - Zelfstandignaamwoord 1. iets dat gebeurt of gebeurd is ♢ Deze gebeurtenis is van historisch belang. Woordherkomst Naamwoord van handeling van gebeuren met het achtervoegsel -enis.

Wat is een ander woord voor verhaal?

verhaal (zn): geschiedenis, historie, kroniek, legende, mare, mythe, parabel, relaas, sage, sprookje, story, verslag, vertelling, vertelsel. verhaal (zn): regres, schadeloosstelling, vergoeding.

Wat is imiterend?

imiteren - regelmatig werkwoord uitspraak: i-mi-te-ren 1. iets hetzelfde doen als iemand anders ♢ zij kan prachtig de koningin imiteren Regelmatig werkwoord: i-mi-te-ren ik imiteer jij/u...

Wat betekent iemand nadoen?

nadoen - onregelmatig werkwoord uitspraak: na-doen 1. iets hetzelfde doen als iemand anders ♢ hij kan heel goed de paus nadoen Onregelmatig werkwoord: na-doen ik doe na (...

Wat is de synoniem van kalm?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen : kalm (bn): bedaard, beheerst, berustend, bezadigd, flegmatiek, gematigd, gemodereerd, koel, koelbloedig, nuchter, onaandoenlijk, onbewogen, onverstoorbaar, onverstoord, rustig, sereen, stil, vredig, vreedzaam.

Wat is een ander woord voor afwezig?

absent, afwezig , de deur uit, elders, foetsie, kapoeres, kwijt, naar de bliksem, naar de maan, onvindbaar, op pad, pleite, ribbedebie, spoorloos, verdwenen, verloren, verstuurd, vertrokken, zoek. verstrooid (bn) : absent, afgetrokken, afwezig , distract, dromerig, duf, vergeetachtig.

Wat is een belangrijke gebeurtenis?

gebeurtenis - zelfstandig naamwoord uitspraak: ge-beur-te-nis 1. iets wat plaatsvindt ♢ die trouwerij is een belangrijke gebeurtenis Zelfstandig naamwoord: ge-beur-te-nis de gebeurtenis ...

Wat betekent gebeurtenis die je kunt zien of ervaren?

belevenis (zn) : avontuur, ervaring, evenement, gebeuren, gebeurtenis , lotgeval, perikel, wedervaren, wederwaardigheid. feit (zn) : fait, feitelijkheid, gebeurde, gebeurtenis , gegeven, omstandigheid, voorval, waarheid.

Wat is een ander woord voor voorval?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: voorval (zn): casus, feit, gebeurde, gebeurtenis, geval, incident, omstandigheid, wederwaardigheid.

FAQ-ANS

v0.0.0