Wat is geen kinderrecht?

Alle rechten gelden voor alle kinderen. Het maakt niet uit waar je vandaan komt, hoe je eruitziet en of je rijk bent of arm. Daar mag geen onderscheid in worden gemaakt: geen discriminatie heet dat. De overheid van het land waar je woont moet er alles aan doen om te zorgen dat je krijgt waar je als kind recht op hebt.

Wat is geen kinderarbeid?

Ieder kind moet beschermd worden tegen werk dat niet goed is voor de gezondheid. Ook mag een kind niet werken als het daardoor niet naar school kan. Landen moeten duidelijke afspraken maken, zoals hoe oud je moet zijn om betaald werk te doen en hoeveel uur je per dag of week mag werken.

Welke kinder rechten zijn er?

Kinderrechten

 • te zeggen wat het denkt of voelt ( recht op een eigen mening)
 • een eigen geloof te belijden ( recht op een eigen geloof)
 • te spelen en niet te werken ( recht op spel en ontspanning, recht op bescherming tegen kinderarbeid)
 • genoeg en gezond te eten ( recht op voedsel)
 • onderwijs te volgen ( recht op onderwijs)

Welke kinderrechten worden er geschonden?

Kinderrechten kunnen op allerlei manieren worden geschonden . Individueel: bijvoorbeeld wanneer het kind mishandeld of misbruikt wordt. Maar ook collectief: bijvoorbeeld wanneer kinderen op basis van hun geslacht, nationaliteit, afkomst of een handicap worden uitgesloten van bepaalde rechten.

Welke rechten heb?

Welke soorten mensenrechten zijn er?

 • algemene en integriteitsrechten (non-discriminatie, gelijke behandeling, bescherming van de persoon en van zijn of haar privacy, huis en familieleven, martelverbod).
 • vrijheidsrechten (vrijheid van meningsuiting, van godsdienst en levensovertuiging, van vereniging).

Wat is het probleem van kinderarbeid?

Kinderarbeid heeft gevolgen voor de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling. Omdat kinderen makkelijk uit te buiten, goedkope arbeidskrachten zijn, worden zij eerder ingehuurd dan volwassenen. Daarmee leidt kinderarbeid tot lagere lonen en hogere werkloosheid onder volwassenen.

Wat wordt verstaan onder kinderarbeid?

De ILO spreekt van kinderarbeid wanneer kinderen onder de 12 jaar werken, wanneer kinderen tussen de 12 en 14 jaar zwaar werk moeten doen en wanneer kinderen onder de 18 jaar gevaarlijk werk moeten doen. Gevaarlijk werk is al het werk wat mogelijk de gezondheid en veiligheid van kinderen beschadigd (ILO, 2017b).

Waarom is er nog kinderarbeid?

Waarom moeten kinderen werken? Er zijn diverse oorzaken voor kinderarbeid , zoals armoede, gebrek aan kennis, het ontbreken van goed onderwijs en een slechte naleving van wetten die kinderen beschermen. Ook kinderhandel is een groot probleem. Meestal werken kinderen omdat hun ouders niet genoeg verdienen.

Welke organisaties doen iets tegen kinderarbeid?

Stop Kinderarbeid is een coalitie van de Algemene Onderwijsbond (AOb), Mondiaal FNV, Hivos, ICCO Coöperatie en Kerk in Actie, de Landelijke India Werkgroep (LIW) en Stichting Kinderpostzegels Nederland.

Welke kinderrechten zijn er in Nederland?

Weet jij welke rechten je hebt?

 • Bescherming tegen discriminatie. ...
 • Beslissingen die goed zijn voor jou. ...
 • Een omgeving waar je kunt (over)leven en groeien. ...
 • Een identiteit: weten wie je bent. ...
 • Een band met je ouders. ...
 • Informatie en eigen mening. ...
 • De vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. ...
 • Privacy en een privéleven.

Hoeveel kinderrechten zijn er in Nederland?

Wat is het 'Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind'? Op 20 november 1989 namen de Verenigde Naties het 'Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind' aan. In dit Kinderrechtenverdrag staan 54 artikelen met afspraken over de rechten van kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Welke kinderrechten worden niet gerespecteerd?

En dat gebeurt vaker dan je denkt!

 • 1) Geweld. ...
 • 2) Verwaarlozing. ...
 • 3) Seksueel misbruik. ...
 • 4) Armoede. ...
 • 5) Dakloos. ...
 • 6) Kinderen zonder papieren worden nog steeds opgesloten. ...
 • 7) Minderjarigen worden soms gezien als volwassene. ...
 • 8) Recht op onderwijs dat maximale ontwikkelingskansen biedt.

Welke organisaties komen op voor kinderrechten?

Het Kinderrechtencollectief is in 1995 opgericht en bestaat uit verschillende kinderrechtenorganisaties. Dit zijn Defence for Children, de Nederlandse Jeugd Raad, Stichting Kinderpostzegels Nederland, UNICEF Nederland, Terre des Hommes en Save the Children.

Hoe gaat het in Nederland met de kinderrechten?

Met de meeste kinderen in Nederland gaat het goed, maar er zijn ook kinderen van wie de mensenrechten in de knel komen. ... De regering heeft belangrijke onderwerpen zoals kindermishandeling en armoede onder kinderen hoog op de agenda staan en daarvoor beleidsplannen gemaakt.

Welke kinderrechten zijn er in gevaar in Nederland?

Zo groeit maar liefst 1 op de 9 kinderen in Nederland op in armoede. Dit betekent vaak dat bijvoorbeeld hun recht op een gezond leven, recht op water en voedsel en recht op sport en spel in gevaar komen. Ook het recht op onderwijs is een goed voorbeeld van het blijvend belang van het Kinderrechtenverdrag .

Waar worden de kinderrechten niet nageleefd?

De slechtst-presterende landen van de wereld zijn de Centraal-Afrikaanse Republiek, Afghanistan, Sierra Leone, Vanuatu, Tsjaad, Equatoriaal-Guinea, Guinee-Bissau, Nieuw-Zeeland, Papoea-Nieuw-Guinea en het Verenigd Koninkrijk.

Waar worden kinderrechten geschonden?

Asielzoekers, niet-begeleide minderjarigen en vluchtelingen met kinderen in ons land komen vaak in gesloten asielcentra terecht. Daar zitten kinderen niet apart van volwassenen (behalve ouders) en hebben ze vaak voor een lange periode geen recht op onderwijs.

Welke rechten heb je als moeder?

Als ouder heb je het recht – én de plicht – om je kind op te voeden en te verzorgen. Jij beslist over de schoolkeuze en vertegenwoordigt je kind in het ziekenhuis en bij de politie. Kortom, je beoefent het ouderlijk gezag. Als moeder krijg je dit ouderlijke gezag bijna automatisch toegewezen.

Waarom rechten van het kind?

Kinderen zijn afhankelijk van hun ouders en verzorgers. ... Kinderrechten zijn dus heel belangrijk, omdat kinderen nog in ontwikkeling zijn en daarbij afhankelijk zijn van de liefde, zorg en aandacht van volwassenen. Die volwassenen moeten weten dat er minimumregels zijn waar zij voor moeten zorgen.

Wat zijn de rechten van een kind bij een scheiding?

Na een scheiding hebben beide ouders recht op omgang met de kinderen en de plicht tot omgang met hun kind . Ook het kind houdt recht op omgang met beide ouders. Een ouder met gezag moet de band tussen het kind en de andere ouder bevorderen.

FAQ-ANS

v0.0.0