Er det lov å jakte trost?

Å jakte uten jaktkort og skyte arter som ikke er jaktbare, slik som måltrost og svarttrost, er ulovlig. Det er prisverdig at denne ulovlige jakten ble slått ned på.

Er det lov å jakte på trost?

oktober stoppet i en tverretatlig aksjon i Kristiansand. Jegerne var på vei ut av landet med 2027 nedfryste troster . Blant de beslaglagte trostene ble det funnet 10 måltroster og 31 svarttroster, som det ikke er lov å jakte p

Kan trost spises?

29. Trost : En ungfugl av trost har bryststykker du kan glede deg over. Ganske mørkt kjøtt med spesiell og litt sterk smak, men de som har smakt bekrefter at kramsfugl, som er den gamle betegnelsen, er nydelig ma

Hvorfor jaktes det på trost?

I hovedsak trost og stær. Dette har aldri vært noe annet enn fattigmannskost, noe som skyldes blant annet at innsatsen for å fange fuglene er veldig stor i forhold til faktisk mat på bordet. I den sammenheng er det bare å understreke at en trost skutt med hagle ikke er rare kroppen blåst i fillebite

Kan man spise svarttrost?

Da jeg begynte å jakte som 16 åring så var trostejakt tillatt. Den gang mener jeg at alle troster var jaktbare. Trost er god mat, jeg har spist en hel del, men det er lenge siden. Svarttrosten er den største, men alle smaker ganske lik

Er det lov å jakte trost?

Å jakte uten jaktkort og skyte arter som ikke er jaktbare, slik som måltrost og svarttrost, er ulovlig. Det er prisverdig at denne ulovlige jakten ble slått ned p

Hvordan ser Trosten ut?

Svarttrosten er 24 centimeter stor. Hannen er helsvart med guloransje nebb, mens hunnen er mørkebrun med lysere, brunflekket strupe og forbryst. Ungfuglen er brunsvart. Sangen til svarttrosten er mollstemt og meget vakker, med fløytende toner.

Hvordan se forskjell på trost og stær?

Den har gult nebb og kort hale og spaserer på bakken, mens svarttrosten, som også har gult nebb, har lang hale og oftest hopper på bakken. Kroppslengden er 22 centimeter. Stæren er metallglinsende svart og nokså ensfarget om sommeren, sterkt hvitprikket om vinteren og utover våre

Hva spiser troster?

Trostene spiser mye frukt og bær om høsten. Hvis troster skal klare seg i Norge om vinteren, må de enten finne mat på en forplass, og da kan de ta brødsmuler, fett o.l., eller de må finne bar bakke hvor de kan rote fram småkryp.

Hva betyr svarttrost?

Svarttrost (Turdus merula) er en fugl i trostefamilien (Turdidae) og tilhører den tallrike slekten Turdus, som inkluderer omkring 87 arter. Arten ble inntil ganske nylig regnet som konspesifikk med T. mandarinus (mandarintrost), og tidligere også med tibettrost (T. maximus) og sholatrost (T.

FAQ-ANS

v0.1.0