Hvilke to stoffer blir dannet i celleåndingen og hvordan kommer de ut av kroppen?

Gjennom mange reaksjoner blir næringsstoffer og oksygen omdannet til karbondioksid og vann. Dermed frigjøres mye energi. Hvis cellene ikke får nok oksygen, kan cellene omdanne glukose til melkesyre, men da frigjøres det mye mindre energi.

Hva er celleånding enkelt forklart?

Celleånding er en biokjemisk prosess (katabolisme) som foregår i alle levende celler, og som fører til at energi som er lagret i cellen, blir frigjort. ... Celleånding foregår i alle levende celler og kan skje med og uten tilgang på oksygengass. De kjemiske reaksjonene er av typen red-oksreaksjoner.

Når skjer celleånding?

Svar: Mens fotosyntese foregår i de grønne delene på en plante og er avhengig av sollys, foregår celleånding i alle celler, både dag og natt. Celleånding er en kjemisk reaksjon der organiske forbindelser brytes ned til enklere stoffer. Samtidig frigjøres energi.

Hvilken betydning har tilgangen på oksygen for nedbrytingen av Pyrodruesyre?

a) Tilgang på oksygen gjør at pyrodruesyre blir brutt ned aerobt.

Hvordan henger fotosyntese og celleånding sammen?

Ved celleånding dannes det CO 2 . Planter er fotoautotrofe. De danner organiske molekyler i fotosyntesen ved opptak av CO 2 . Disse molekylene blir brutt ned ved celleånding og gir ATP til bruk i energikrevende prosesser.

FAQ-ANS

v1.0.0