Na czyj koszt wymiana wodomierza?

z 1999 r. Nr 74, poz. 836 ze zm.) to na właścicielu lokalu – jako właścicielu urządzenia pomiarowego ( wodomierza ) zamontowanego w lokalu - ciążą obowiązki związane z zapewnieniem okresowej legalizacji tego urządzenia.

Kto ma obowiązek wymiany wodomierza?

Wymiana wodomierza to obowiązek każdego ich posiadacza.

Okazuje się, iż liczniki nie muszą zostać wymienione na zupełnie nowe – wystarczy poddać je zabiegowi tak zwanej regeneracji. Każdy egzemplarz jest oczywiście kontrolowany, a w przypadku pomyślnego przejścia testu dopuszczany do użytk

Do kogo należy wymiana wodomierza w mieszkaniu komunalnym?

z 1999 r. Nr 74, poz. 836 ze zm.) to na właścicielu lokalu – jako właścicielu urządzenia pomiarowego ( wodomierza ) zamontowanego w lokalu - ciążą obowiązki związane z zapewnieniem okresowej legalizacji tego urządzeni

Ile kosztuje wymiana ciepłomierza?

Kalkulacja do wymiany ciepłomierzy na Hłaski

wymiana jednego ciepłomierza 540,00
wymiana 2 ciepłomierzy + wyrównanie za 2 wodomierze + oprogramowanie 1146,88
wymiana 1 ciepłomierza + wyrównanie za 4 wodomierze + oprogramowanie 639,28
wymiana 2 ciepłomierza + wyrównanie za 4 wodomierze + oprogramowanie 1179,28

Kto ponosi koszt wymiany wodomierza w lokalu komunalnym?

6b ustawy o ochronie praw lokatorów wynika, że wymiana wodomierzy obciąża właściciel

Kto jest odpowiedzialny za wymianę wodomierza?

Za niesprawny wodomierz odpowiadać będzie jego właściciel (a więc ten, kto płacił za zainstalowanie urządzenia), bowiem to na nim spoczywał obowiązek legalizacji wodomierza .

Na kim ciąży obowiązek wymiany wodomierza?

Zgodnie z przepisami Prawa o miarach, obowiązek zgłoszenia do legalizacji pierwotnej wodomierzy wprowadzonych do obrotu bądź użytkowania ciąży na ich producencie lub importerze, natomiast do legalizacji ponownej na użytkowniku, wykonawcy naprawy lub instalacji przyrządu pomiarowego.

Kto płaci za wymianę wodomierza w spółdzielni?

Warto podkreślić, że kwestia wymiany liczników oraz kosztów tej operacji raczej nie wzbudza wątpliwości w przypadku mieszkań należących do spółdzielni , gminy lub TBS-u. O wymianie wodomierzy i ciepłomierzy z takich lokali decyduje ich właściciel (pokrywając samodzielnie wszystkie koszty).

Do kogo należy wymiana wodomierza w mieszkaniu komunalnym?

z 1999 r. Nr 74, poz. 836 ze zm.) to na właścicielu lokalu – jako właścicielu urządzenia pomiarowego ( wodomierza ) zamontowanego w lokalu - ciążą obowiązki związane z zapewnieniem okresowej legalizacji tego urządzenia.

FAQ-ANS

v0.0.0