Hur vanligt är det att få hiv i Sverige?

Under 2020 rapporterades 364 fall av hivinfektion motsvarande en incidens av 3,5 per 100 000 invånare. Det är en minskning med 18 procent jämfört med 2019 (n=446) och antalet fall var det lägsta sedan början av 2000-talet. Minskningen sågs både bland de som fått infektionen i Sverige och utomlands (figur 1).

Hur stor är risken att få hiv i Sverige?

Antalet nya fall där hiv har överförts i Sverige varierar, men har de senaste åren legat på under 100 personer per år. Bland dessa inhemska fall är den vanligaste smittvägen sex mellan män, följt av heterosexuella kontakter och hiv som överförts mellan personer som injicerar narkotik

Hur stor är risken att smittas med hiv?

När du har sex är risken störst att hiv överförs om du får sperma med viruset i slidan eller i ändtarmen. Risken är större om du samtidigt har andra könssjukdomar. Vid munsex är risken att viruset överförs mycket mindre än vid samlag. Den största risken vid munsex finns om du får sperma med viruset i munnen.

Hur många procent av Sveriges befolkning har hiv?

På 1980-talet blev det möjligt att diagnostisera hiv . Fram tills i dag har cirka 12 000 personer diagnostiserats med hiv och cirka 7 000 lever i dag med hiv i Sverige .

Hur vanligt är hiv bland unga i Sverige?

Vid studiens genomförande fanns det 475 unga med hiv i Sverige . Antalet respondenter uppgår till 173 personer, vilket motsvarar 36 procent av den totala populatione

Hur stor är risken att smittas av hiv?

Undersökningar har visat att sannolikheten att HIV överförs vid ett vaginalt samlag är 0,05 procent (fem av tiotusen) för män och 0,1 procent (tio av tiotusen) för kvinnor. Vid oralsex utfört på en HIV -positiv man är risken 0,01 procent (en av tiotusen) och omätbar utfört på en HIV -positiv kvinna.

Hur vanligt att man blir smittad av hiv?

Hiv överförs genom blod, sperma, slidsekret och bröstmjölk. Risken att få hiv är störst om du har oskyddade slidsamlag och analsamlag. Du kan också få hiv genom munsex, framför allt om du får sperma i munnen. Hiv kan överföras genom blod, till exempel om du delar sprutor med andra för att spruta in narkotika i blodet.

Vilket land är mest drabbat av hiv?

Sydafrika har det absolut största antalet människor som lever med hiv (6,8 miljoner) och aids . Varje år inträffar 140 000 dödsfall i landet . Det är häpnadsväckande siffror - men det är fortfarande långt under Nigeria, som har hälften så många hivpositiva människor.

Hur många dog av hiv i Sverige?

Fler siffror: 12 000 personer har diagnostiserats i Sverige . 2 400 har rapporterats ha döt

FAQ-ANS

v0.0.0