Hur högt kan Bilirubinvärdet bli?

Gulfärgning brukar först ses i ögonvitorna. Därefter ses gulfärgningen i hud och på slemhinnor. Bilirubinvärdet brukar då vara över cirka 50 mikromol/l. Patienten får också mörk urin, e

Varför får man högt bilirubin?

Det ses ofta i samband med leversjukdom, t. ex. till följd av långvarigt högt alkoholintag eller vid infektion i levervävnaden (ofta hepatit A och vid påssjuka). Bilirubin kan också stiga vid sjukdomar som orsakar hinder i gallvägarna, vilket oftast orsakas av gallstenar eller tumörer.

Hur högt bilirubin är farligt?

Förhöjt totalt bilirubin med > 20–30 % konjugerat bilirubin eller enbart förhöjt konjugerat bilirubin . En uttalad ikterus indikerar levercellskada och/eller intra- eller extrahepatisk gallstas. Dessa sjukdomstillstånd leder till ett ökat läckage av bilirubin från levern tillbaka till blodbanan.

Varför tas bilirubin?

Bilirubin är en nedbrytningsprodukt från blodets hemoglobin och utsöndras från levern via gallan till tarmen. Analysen görs främst för att undersöka om en nedsatt leverfunktion beror av stopp i gallvägarna. Blodets röda blodkroppar hör till de celler som omsätts mest och lever kortast.

Hur får man ner bilirubin?

Oftast behövs ingen behandling, eftersom gulsoten går över inom ett par veckor. Om värdena är för höga behöver barnet få behandling med ett särskilt ljus på huden, via en ljuslampa eller ljusfilt. Ljuset gör att bilirubinet inte kan orsaka skada, och då kan kroppen göra sig av med det i egen takt.

Hur sänker man Bilirubinvärdet?

Faktorer som påverkar och relevanta felkällor

  1. Exponering av blodprov för direkt solljus under cirka 1 timme sänker totalt bilirubin med 50 %. ...
  2. Vissa analytiska metoder störs av in vitro hemolys.
  3. Indocyaningrönt (kontrastmedel) interagerar ofta kraftigt med metoderna och ger falskt höga bilirubinvärden .

Vad är ett högt bilirubin?

Högt värde av konjugerat bilirubin

ex. gallsten eller malignitet som täpper till gallvägarna, men kan även ses vid leverparenkymskada, t. ex. hepati

Är Gilberts syndrom ärftligt?

Mycket sällsynt, ärftlig sjukdom där en eller flera exonmutationer i UGT1A1 (samma gen som är påverkad vid GS) föreligger.

FAQ-ANS

v0.0.0