Vad orsakar högt Prolaktinvärde?

Prolaktin kommer från hypofysens framlob. Normalt är produktionen låg på grund av de övre hjärnskiktens hämmande effekt. Fysiologiska faktorer som ökar prolaktinbildningen är graviditet, amning, vidrörande av brösten, fysisk påfrestning och stress.

Vad gör man åt högt prolaktin?

BEHANDLING. Dopaminagonistbehandling är förstahandsval till patienter med prolaktinom oavsett prolaktinnivå, tumörstorlek eller om det föreligger synpåverkan. Dessa preparat normaliserar prolaktin och minskar tumörstorlek hos majoriteten av patienterna.

Vad innebär förhöjt prolaktin?

Ett högt värde kan ha många olika orsaksförklaringar. Det kan vara naturliga variationer, tillfälliga faktorer eller bero på sjukdom. Naturligt förhöjda nivåer av prolaktin kan mätas vid sömn, graviditet, förlossning, amning, stress, kraftig fysisk ansträngning (framförallt i kombination med låga blodsockernivåer).

Hur påverkar prolaktin kroppen?

Prolaktinets huvudsakliga funktion är kopplad till mjölkproduktion, fortplantning, moderskänslor, fettomsättning samt till kroppens vätskereglering. Det har också en viktig funktion i att reglera andra hormoner. Prolaktin är ett hormon som bildas i hypofysen och vars mest kända uppgift är att stimulera mjölkproduktion.

Vad ska prolaktin ligga på?

Nivåer av prolaktin

Referensvärdena beror på kön och ålder. Fertila kvinnor har ett övre gränsvärde på 25 mg/l på morgonen, och gränsvärdet för män och övriga kvinnor på morgonen är 15 mg/l.

Hur minska prolaktin?

Den vanligaste behandlingsmetoden är läkemedelsbehandling som hämmar prolaktinet och minskar på tumörens storlek. Operation används närmast för behandling av stora prolaktinom om läkemedelsbehandlingen inte har effekt eller orsakar biverkningar eller om trycksymtomen kräver snabb minskning av tumörens storlek.

Vad innebär förhöjt prolaktin?

Vad innebär ett förhöjt prolaktinvärde? Prolaktinvärdet höjs naturligt i samband med graviditet, men kan också höjas i samband med stress och fysisk ansträngning. Även läkemedel, framför allt sådana som används vid olika psykiska besvär, och ett högt intag av lakrits kan också ge förhöjda värden.

Vad är Hypofysadenom?

Hypofysadenom , eller tumör i hypofysen, är en oftast godartad, långsamt växande tumör. Men när den växer hämmar den ändå hypofysen och därmed de hormoner som styrs därifrån: bland annat tillväxthormon, könshormon och kortiso

FAQ-ANS

v0.0.0