Hur funkar Vidarefakturering?

Till skillnad från att ej bokföra momsen som i ett utlägg, så redovisas köpet precis som vanligt och du bokför momsen som står på fakturan. I detta fall bokförs fakturan du betalat som en kostnad. När du sedan ska fakturera kostnaden vidare till kunden lägger du till priset för varan exklusive mom

Hur Vidarefakturerar man?

För att det ska anses vara ett utlägg (och inte till exempel en vidarefakturering ), måste följande villkor vara uppfyllda:

  1. kunden ska själv ha betalningsansvar till leverantören.
  2. du får inte göra något vinstpålägg, vilket innebär att kunden ska betala samma belopp till dig som du betalat till leverantören och.

Hur bokföra kostnader som ska vidarefaktureras?

När du fakturerar kunden anger du summorna exklusive moms och lägger på moms din verksamhets momssats på fakturan. Intäkten för de vidarefakturerade delarna bokför du på konto 3590 Övriga fakturerade kostnader . I detta exempel har vi hållit i en utbildning samt betalt för en tågresa och kursmaterial.

Vilken momssats vid Vidarefakturering?

som har 0% i moms verkar vara något som är extra krångligt. Men det är alltid kostnaden exklusive moms som ska vidarefaktureras och om då inköpet av porto har 0% i moms så är hela inköpet lika med din kostnad, vilken då ska faktureras till kunden med 25% i utgående moms .

Vad är Vidarefakturering?

Har du haft kostnader som någon annan egentligen ska betala så handlar det om en vidarefakturering . Vid vidarefakturering är du som säljare betalningsskyldig gentemot den ursprunglige säljaren.

Hur funkar Vidarefakturering?

Till skillnad från att ej bokföra momsen som i ett utlägg, så redovisas köpet precis som vanligt och du bokför momsen som står på fakturan. I detta fall bokförs fakturan du betalat som en kostnad. När du sedan ska fakturera kostnaden vidare till kunden lägger du till priset för varan exklusive moms.

Hur fakturerar man material?

Du väljer det betalkonto du har betalat utgiften med. När du sedan fakturerar kunden för utlägget lägger du till den som en artikelrad på fakturan till priset av inköpet exklusive moms och väljer tjänst som artikeltyp. Du sätter därefter den momssats som resterande artiklar på fakturan har. 6%, 12% eller 25%.

Är Vidarefakturering omsättning?

Ersättning för säljarens egna kostnader som vidarefaktureras till kund är omsättning som ska ingå i beskattningsunderlaget. En förutsättning för att en debitering som säljaren gör ska kunna betraktas som ett utlägg är vidare att debiteringen motsvarar säljarens självkostnad utan vinstpålägg.

Hur bokföra man kostnader som ska vidarefaktureras?

Du fördelar moms som vanligt och redovisar momsen i din momsrapport. När du fakturerar kunden anger du summorna exklusive moms och lägger på moms din verksamhets momssats på fakturan. Intäkten för de vidarefakturerade delarna bokför du på konto 3590 Övriga fakturerade kostnader .

Vad innebär Vidarefakturering?

Vidarefakturering är enklare att hantera rent bokföringsmässigt och innebär egentligen att du köper en vara eller tjänst – där ditt bolag står som betalningsansvarig på fakturan – som du sedan ska få ersättning för från kunden.

FAQ-ANS

v0.0.0