Hur mycket kostar elen i en lägenhet?

En normal kostnad för el i lägenhet är alltid olika. Det är omöjligt att säga det exakta genomsnittet eftersom elpriset varierar så pass mycket beroende på bostad. För en lägenhet med normal elförbrukning ligger nog genomsnittspriset på hushållsel mellan 350-650 kr per månad.

Hur mycket kostar el per månad lägenhet?

Genomsnittligt Elkostnad Per Månad

En normal kostnad för el i lägenhet är alltid olika. Det är omöjligt att säga det exakta genomsnittet eftersom elpriset varierar så pass mycket beroende på bostad. För en lägenhet med normal elförbrukning ligger nog genomsnittspriset på hushållsel mellan 350-650 kr per månad .

Vad kostar el i månaden etta?

Hur stor är en normal elräkning för en etta ? I höghus är elräkningen för ett ensamhushåll kring 25 euro i månaden , om man förbrukar kring 220 kilowattimmar för vanligt hushållsbruk: nöjeselektronik, matlagning och byktvät

Vad är en normal elräkning?

Totalkostnaden för el per kWh var i snitt ca 141 öre/kWh (1,4 kr/kWh) under 2020 för en vanlig villa i Sverige, med en årlig elförbrukning på ca 20.000 kWh/år, enligt Statistiska centralbyrån. Då inkluderas alla kostnader som elnätsavgifter, energiskatter, elpris och mom

Vad kostar 1 kWh 2021 inklusive allt?

Slutsats – vad är priset för 1 kWh ? Baserat på den senaste statistiken från SCB som avser 2021 betalar de flesta hushållskunder ett elpris på cirka 1 ,75 – 2,67 kr/ kWh inkl . moms, nätavgifter och energiskatt. Av denna kostnad utgör energiskatten 0,45 kr inkl .

Hur mycket kostar el per månad i en lägenhet?

En lägenhet förbrukar ungefär 2500 kWh per år (exklusive värme), vilket motsvarar cirka 490 kronor i månaden .

Hur mycket kostar el i månaden 2021?

Tabell ovan visar att den genomsnittliga kostnaden för el per kWh under 2021 var 2,67 kr per kWh för en mindre lägenhet respektive 2,39 kr per kWh för en större lägenhet. Denna beräkning förutsätter att en mindre lägenhet använder 1 000 – 2 500 kWh per år och en större lägenhet 2 500 – 5 000 kWh per år .

FAQ-ANS

v0.0.0