Sözleşmeli öğretmenler eş durumu yapabilir mi?

Sözleşme, imzalanmadan herhangi bir hak doğurmaz. (3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli öğretmenler , can güvenliği ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen öğretmenin eşi bu öğretmene tabidir.

Sözleşmeli öğretmen memur eşinin yanına gidebilir mi?

Sözleşmeli öğretmenin yerinde kalması ve eşinin onun yanına gelmesidir. Yani atanan sözleşmeli öğretmen başvuru yapamaz, eşi onun yanına gidebilir

Sözleşmeli öğretmenlerin eş durumu tayini ne zaman?

4- 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu kapsamında atama işlemi gerçekleşen sözleşmeli öğretmenlerin Bakanlığımızda sözleşmeli olarak görev yapan öğretmen eşleri de, 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesi .

Sözleşmeli öğretmenler tayin isteyebiliyor mu?

Sözleşmeli devlet memuru göreve başladığında 3+1 yıllığına göreve başlar. 3. yılını dolduran sözleşmeli devlet memuru kadrolu devlet memuru statüsüne geçer. Sözleşmeli devlet memuru kadrolu statüsüne geçince istediği tüm tayin hakkına sahip olama

Aday öğretmenler eş durumundan tayin isteyebilir mi?

- Aday öğretmenler asıl görev yapacakları eğitim kurumlarında bir yıllık görev süresini doldurmaları koşuluyla Bakanlığımızın özre bağlı yer değiştirme dönemlerinde yaptığı duyuruları takip ederek aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

Sözleşmeli öğretmen eş durumu nasıl oluyor?

Bu zamana kadar başvuruda bulunan sözleşmeli öğretmenlerin bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Eşlerden birinin 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla en az bir yıllık çalışma süresini doldurmamış olması halinde, aynı tarih itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlayan diğer eş başvuruda bulunabilecektir.

Sözleşmeli öğretmen eş durumu ne zaman yapar?

4- 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu kapsamında atama işlemi gerçekleşen sözleşmeli öğretmenlerin Bakanlığımızda sözleşmeli olarak görev yapan öğretmen eşleri de, 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesi ...

Sözleşmeli öğretmen hangi durumlarda tayin isteyebilir?

Sözleşmeli devlet memuru kadrolu statüsüne geçince istediği tüm tayin hakkına sahip olamaz. 3. yılını doldurup kadrolu statüsüne geçtiğinde mazeret tayini isteğinde bulunabilir.

Sözleşmeli öğretmen tayin isteyebilir mi?

Sözleşmeli öğretmenliğe yapılan atama, sözleşmenin imzalanmasıyla geçerlilik kazanır. Sözleşme, imzalanmadan herhangi bir hak doğurmaz. (3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli öğretmenler , can güvenliği ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere üç yıl süreyle başka bir yere atanama

Sözleşmeli öğretmen nasıl yer değiştirir?

Askerlik ve doğum sonrası izin nedenlerine bağlı olarak sözleşmesi feshedilen öğretmenlerden 30 Eylül 2021 tarihine kadar görevine başlayacağını belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla bu kapsamda yer değiştirme başvurusunda bulunabilecekti

Sozlesmeli öğretmenler Es Durumu yapabilecek mi?

az bir yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz. ' İlgili maddeye göre sözleşmeli öğretmenler 3 yıl süre ile başka yere atanamaz. Dolayısıyla sözleşmeli öğretmen ilk 3 yıl boyunca eş durumu için başka yere tayin isteğinde bulunama

FAQ-ANS

v0.0.0