Üçüncü nasıl yazılır rakamla?

Temel Sayılar ve Sıralama Sayıları Tablosu

Sembol Sayı Sıra
2 iki ikinci
3 üç üçüncü
4 dört dördüncü
5 beş beşinci

2 şer nasıl yazılır?

Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir: 2 ' şer değil ikişer, 9'ar değil dokuzar, 100'er değil yüzer vb.

Üç beş kelimesi nasıl yazılır?

İkilemeler ayrı yazılır : adım adım, ağır ağır, akın akın, allak bullak, aval aval (bakmak), çeşit çeşit, derin derin, gide gide, güzel güzel, karış karış, kös kös (dinlemek), kucak kucak, şıpır şıpır, tak tak (vurmak), takım takım, tıkır tıkır, yavaş yavaş, kırk elli (yıl), üç beş (kişi), yüz yüz elli (yıllık) vb.

7 şer nasıl yazılır?

Yedişer yedişer ✓ (Doğru kullanım)

5000 nasıl yazılır?

"Beş bin" kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre "Beş bin" şeklinde yazılmalıdı

5 inci nasıl yazılır?

“ 5 ' inci mi?” yoksa “ 5 inci mi?” Nasıl Yazılır ? işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle 5 inci şeklinde yanlış yazılıyor . Doğru kullanımı 5 ' inci şeklinde olmalıdır.

21 yüzyılda nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumunun resmi açıklamalarına göre " yüzyıl " kelimesi bitişik olarak yazılır

On beş gün nasıl yazılır?

Bu kelime genellikle Onbeş şeklinde yanlış yazılıyor . Doğru kullanımı On beş şeklinde olmalıdır.

Yüzde yüz nasıl yazılır?

TDK 'ya göre yüzde yüz kelimesinin yazımı ayrıdır ve kelimenin doğru yazılımı yüzde yüz şeklindedi

7 inci nasıl yazılır?

UYARI: Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sadece kesme işareti ve ek yazılır , ayrıca nokta konmaz: 8.'inci değil 8'inci, 2.'nci değil 2'nci vb.

6 şar nasıl yazılır?

işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle 6'şar şeklinde yanlış yazılıyor . Doğru kullanımı Altışar şeklinde olmalıdır.

3 nün nasıl yazılır?

Temel Sayılar ve Sıralama Sayıları Tablosu

Sembol Sayı Sıra
3 üç üçüncü
4 dört dördüncü
5 beş beşinci
6 altı altıncı

3 sü nasıl yazılır?

3 . sü mü 3 .' sü mü yazılır ? 3 .'lük diyorsak burada da 3 .' sü doğru oluyor sanırım.

FAQ-ANS

v0.0.0